КСО и благотворителност – 2017

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2017 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Асоциация на екскурзоводите в Българи

Подкрепа за дейността през 2017 г.

АС Лаборатория за културни инициативи

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Евангелска църква на вяра, гр. Пловдив

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Ротари клуб София Триадица

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Фондация „Промяната“

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Dance Academy

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Ротари клуб София Капитал

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Подкрепа за дейността през 2017 г.

OpenFest

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Българска Федерация по Таекуондо

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Ротаракт София Балкан

Подкрепа за дейността през 2017 г.

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България

Подкрепа за дейността през 2017 г. ВЛССПЗвБ – Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България е първата, оригиналната и автентичната регулярна и призната велика ложа на братя масони в България след промените от 1989 г. Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗвБ) е част от Споделен Обединен Български Ориент (СОБО).

Ротари клуб София Сердика

Подкрепа за дейността през 2017 г.

X