КСО и благотворителност – 2015

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2015 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Фондация „Международна асоциация за образование и креативност”

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Асоциация на екскурзоводите в Българи

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Евангелска църква на вяра, гр. Пловдив

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Национална асоциация за приемна грижа

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Ротари клуб София Капитал

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Transfiguration Festival

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Българска минно-геоложка камара

Подкрепа за дейността през 2015 г.

OpenFest

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Таекуондо клуб Херея

Подкрепа за дейността през 2015 г.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Подкрепа за дейността през 2015 г.

X