КСО и благотворителност – 2014

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2014 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Детска градина Киндероазе

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Ротари клуб София Интернешънъл

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Асоциация на екскурзоводите в Българи

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Ротари Дистрикт 2482 (Ротари България)

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Галерия за модерно изкуство

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Национална асоциация за приемна грижа

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Галерия А+

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Българска федерация по културизъм и фитнес

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Ресторант SALOON

Подкрепа за дейността през 2014 г.

X