КСО и благотворителност – 2013

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2013 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Ротари клуб София Интернешънъл

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Академия за сценични изкуства

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Детска градина Киндероазе

Подкрепа за дейността през 2014 г.

Национален алианс за социална отговорност

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Play Expo 2013

Подкрепа за дейността през 2013 г.

АС Лаборатория за културни инициативи

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Фондация „ВЕДНА“

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Фондация „СЕЛА“

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Камера Ентъртейнмънт

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите - 7

Подкрепа за дейността през 2013 г.

ЧОУ „Джани РоДари“

Подкрепа за дейността през 2013 г.

Фондация „Петко Груев Стайнов“

Подкрепа за дейността през 2013 г.

9 Френска Езикова Гимназия "Алфонс дьо Ламартин"

Подкрепа за дейността през 2013 г.

X