КСО и благотворителност – 2012

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2012 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Академия за сценични изкуства

Подкрепа за дейността през 2012 г.

Ротари клуб София Интернешънъл

Подкрепа за дейността през 2012 г.

Български Национален Аероклуб

Подкрепа за дейността през 2012 г.

Детска градина Киндероазе

Подкрепа за дейността през 2012 г.

Факултет по Математика и Информатика, СУ

Подкрепа за дейността през 2012 г.

Студентско сдружение Его политико

Подкрепа за дейността през 2012 г.

Детска градина Фънки Мънки

Подкрепа за дейността през 2012 г.

Dance Academy

Подкрепа за дейността през 2012 г.

X