КСО и благотворителност – 2011

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2011 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Модел Народно Събрание

Подкрепа за Модел Народно Събрание 2011.

Модел ООН на Молдова - гр. Кишинев

Подкрепа за за Модел ООН на Молдова 2011.

Института по физиология на растенията "Aкад. М. Попов" към БАН

Подкрепа за дейността, координацията на работата и виртуалното представяне на Института по физиология на растенията "Aкад. М. Попов" към БАН.

X