КСО и благотворителност – 2010

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2010 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Група „АХИНОРА”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „НИЕ СМЕ ДЕЦА НА СЛЪНЦЕТО” – ГР. АКТАУ, МАНГИСТАУСКА ОБЛАСТ, КАЗАХСТАН И УЧАСТИЕТО НА ГРУПА „АХИНОРА” – ГР. ЗАВЕТ, БЪЛГАРИЯ (27 -31 АВГУСТ 2010 Г.) От 27 до 31 август 2010 г. в гр. Актау /център на Мангистауска област, Казахстан/ се проведе Вторият Международен фестивал на изкуствата „Ние сме деца на слънцето”. Във фестивала взеха участие над 300 деца /от 7 до 17 годишна възраст/ от 6 страни - България, Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия и Узбекистан. Участниците бяха разпределени в две възрастови групи – от 7 до 12 г. и от 13 до 17 год. и се състезаваха в няколко категории – инструментално народно изпълнение, вокал /народно пеене и поп-пеене/ и хореография. България бе представена от трио „Ахинора” от гр. Завет с ръководител Вяра Иванова. Работата на групата в областта на народната песен и поп- музиката позволи момичетата да се включат в надпреварата до 17 години индивидуално, като трио и като дует в категориите поп- изпълнение и изпълнение на народни песни. Журито, в което имаше представители на всички страни участнички бе ръководено от Народния артист на Казахстан Болат Аюханов. То високо оцени подготовката и майсторството на изпълнителките от Завет и им присъди няколко награди: - Трио „Ахинора”/Айлин Ибрям, Алия Хансе и Цвета Митева/ - Първа награда за поп- изпълнение; - Дует „Аляна китка” /Айлин Ибрям и Алия Хансе/ - Първа награда за изпълнение на народни песни; - Айлин Ибрям – Втора награда за вокално майсторство; - Поощрителни награди получиха Цвета Митева и Алия Хансе за класирането им на 4 и 5 място при вокалистите. - Организационният комитет присъди и специална награда на ръководителката Вяра Иванова за принос в областта на съхранението на традициите и обогатяването на междукултурния диалог. Заслужено, журито присъди Гран При на хореографския колектив „Жорга” от гр. Актау, чиито изпълнения бяха на високо професионално ниво. Организационно фестивалът бе на изключително високо ниво, като особено впечатление направиха прекрасните технически условия – зали, открити естради, озвучаване, осветление и т.н. У частниците и гостите във фестивала се включиха и в няколко благотворителни акции – засаждане на дръвчета в младежкия парк на града, посещения и концерти в специализираната областна детска болница и в училища на града за деца със специални потребности. Закриването на фестивала, проведено на централния площад на гр. Актау, съвпадна с деня на Конституцията на република Казахстан, беше една феерия от танц, песен и светлина, която показа големите постижения на гр. Актау в областта на детското творчество и за която дадоха своя принос и прекрасните изпълнения на българските деца. Впечатлени от представянето на трио „Ахинора”, домакините от гр. Актау отправиха нова покана към групата за гостуване там и изразиха надежда, че България ще стане един от постоянните участници във фестивала. Трио „Ахинора” и Сдружение „Спектър” /организатор на българската участие във фестивала/ изразяват своята огромна благодарност на г-н Димитър Мандраджиев – управител на СВЕТЪ ООД и паст-президент на Ротаракт клуб София Интернешънъл (Младежка секция на Ротари клуб София Интернешънъл), за неговото изключително финансово и морално съдействие, благодарение на което стана възможно блестящото представяне на групата от гр. Завет на Втория Международен фестивал „Ние сме деца на слънцето”.

Кемп "GLOW"

Подкрепа на кемп "GLOW" - инициатива на Корпуса на мира в България. Кемп за момичета-лидери.

Интеракт клуб София Интернешънъл към Меридиан 22

Подкрепа за клуба

Интеракт клуб София Интернешънъл към Англо-Американско училище в София

Подкрепа за клуба

X