КСО и благотворителност – 2009

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2009 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Модел ООН на Румъния - гр. Клуж-Напока

Подкрепа на Модел ООН в Румъния

Модел ООН на Босна и Херцеговина - гр. Мостар

Подкрепа на Модел ООН в Босна и Херцеговина

Ротаракт клуб София - Интернешънъл

Хостинг за страницата на Ротаракт клуб - София - Интернешънъл

Модел ООН на Румъния - гр. Букурещ

Подкрепа на Модел ООН в Румъния

X