КСО и благотворителност – 2008

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2008 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Модел ООН - Съвет по човешки права

Подкрепа на национална симулационна конференция.

Ротаракт клуб София - Витоша

Страница на Ротаракт клуб - София - Витоша.

„Модел ООН“ - ИКОСОС и ЕС

Подкрепа на национална симулационна конференция.

САИМО

Банери за дейността на Студентска асоциация за изследване на международните отношения.

X