КСО и благотворителност – 2007

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2007 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Дружество за Обединените нации в България

Страница на Дружество за ООН в България.

АБРАКАДАБРА - гр. Плевен

Спонсорство на ежегодната инициатива на италианската благотворителна фондация “Amici dei bambini” за провеждането на детски празник и концерт в домове за сираци в България. Асоциацията Ай Би – “Amici dei bambini” организира ежегодно „Абракадабра!“, национална и международна проява на площада, подкрепена от Социалния секретариат на РАИ – Италианската радио и телевизия. По света празникът се организира в 21 града, от Киев ( Украйна) до Сан Паоло (Бразилия), от Пном Пен (Камбоджа) до Рабат (Мароко) или във всички страни, където “Amici dei bambini” работи със своите доброволци, често вътре в сиропиталищата, където проявата ще бива особено емоционална. В Италия, където е родена асоциацията, събитието се провежда на 18 площада. Формулата на празника, непроменима през годините: деца играят за забравените деца в Домовете, докато семейства са информирани от доброволците на асоциацията за критичната ситуация с изоставянето на деца, за дейностите в Италия и в чужбина и какво по-конкретно е възможно да се направи, за да се приеме в семейство едно изоставено дете. Един възел на кърпичката – на всички деца, които участват на празника в Италия и по света, биват предложени няколко символични жеста на солидарност с техните връстници, които имат по-малко късмет. На входа се раздават двата символа на „Абракадабра!“: една кърпичка за правене на възелче, на която да се рисува или да се напише сърдечно послание за децата в сиропиталищата. Кърпичките се връзват така, че да се направи една верига, знак за съюз на по-малките срещу изоставянето на деца. Магията: 16 часът – моментът на магията е, както е традицията, в 16 часа: всички деца , където и да се намират извикват заедно „Абракадабра!“, за да са близко, дори и само за един момент, до тези, които не могат да растат с любовта на едно семейство.

Това е лице на невинен медик

Интернет кампания за българските медици в Либия Подкрепа на невинните медици в Либия. Мултимедийна кампания на СВЕТЪ ООД за освобождаването на българските медицински сестри и лекари по време на 8-годишния им престой в либийски затвор.

X