Активни дейности

Нашите активни дейности

През годините на нашето съществуване имаме няколко дейности, които се утвърдиха и ги водим “активни”. Някои от тях прераснаха от дейност и звено в самостоятелни фирми и друг тип структури. Факт е, че от нашата активност се родиха множество идеи, които в последствие се формираха и поеха своя път. Радваме се, че те са самосъстоятелни и автономни в своето развитие.

Нашите активни дейности са:

"МултиВизия" - техника и мебели под наем

MULTIVISIA отдава под наем презентационна техника за цяла България. Обслужваме фирмени, корпоративни и всякакви други събития, които имат нужда от техника, мебели и обезпечаване!

"MAGGO Solutions" - мултимедийни продукти

MAGGO Solutions предоставя интерактивни мултимедийни решения за Вашите услуги и продукти. Изработваме интернет страници и всякакви други продукти, които се налага да имате в 21 в.

БГ Офис

БГ Офис е търговска марка и дейност, която СветЪ ООД закупи и по този начин започна окрупняването на предлаганите артикули на фирмата в сектор наем на техника и мебели. Дейността е свързана с презентационна техника под наем с обслужване на събития и прояви.

Digitalizirane.BG - дигитализация на аналогови носители на информация

Digitalizirane.BG започна като дейност на СветЪ ООД по линия на студиото за мултимедийни продукти и обезпечаването на събитийна дейност. След време се обособи като отделно звено и така във времето то прерасна в отделна фирма, която се занимава с дигитализиране и цифровизиране на аналогови носители на информация - видео и аудио касети и ленти, грамофонни плочи, снимков материал, диапозитиви, негативи, книги и други. В момента е един от лидерите на българския пазар за услуги, свързани с дигитализиране на аналогови носители информация.

Edita Event

“Edita Event” е създадена през 2009 г. , в София, с предмет на дейност отдаване под наем на мултимедийни проектори, плазмени дисплеи, прожекционни екрани и друга презентационна, озвучителна, осветителна и компютърна техника. Фирмата извършва и пълно обслужване на всякакъв вид представителни събития, като осигурява както необходимата техника, така и опитен персонал, който да се грижи за успешното протичане на събитията.

МултиСтудио

МултиСтудио е студио с мулти-възможности за запис, пряко излъчване и творене в реално време с екип от специалист. Нашата иновативност допринесе в текущите времена на несигурност да помислим и предложим алтернативен начин за провеждане на събития. Поради тази причина решихме да пристъпим към обезшумяване на специално помещение, оборудването му със специално студийно осветление, окабеляване със звукови и видео кабели и съответно пускането на тази услуга на пазара. МултиСтудио е обособено като отделно звено на 1 ноември 2020 г. от СветЪ ООД.

Congress.BG - Конгрес България

Конгрес България (Congress.BG) е единствената фирма в България и една от малкото в Европейския съюз, която предоставя пакетно обслужване от А до Я за всяко вид събитие, като разполагаме със собствена техническа база, оборудване с нужните материални и човешки ресурси, за да може да Ви предложим завършен продукт, без да е необходимо да координирате дейността по организация на Вашето събитие с други фирми.

Presenta Vision

Presenta Vision е сайт за отдаване под наем на техника, който беше закупена от СветЪ ООД. По този начин започнаха да се предлагат под наем повече артикули. Верни на правилото да не нарушаваме баланса на пазара, ценовите нива са запазени в съотношението, в което бяха при придобиването на дейността от страна на СветЪ ООД. По този начин искаме да запазим конкуренцията между отделните звена, като поетапно да предлагаме и други продукти и услуги към настоящата дейност на този бранд.

RentAll.bg

RentAll.bg е фирма за отдаване под наем на висок клас техника, мебели, автомобили и други. Също така подкрепяме развитието на екологични дейности, културни проекти в сферата на изкуството и групата на хора с проблемно зрение. Науката и образованието също намират рамо, на което да се опрат в наше лице редовно.

Event-Rent

Event-Rent е мини агенция за отдаване под наем на техника, която беше закупена от СветЪ ООД. По този начин започнаха да се предлагат под наем повече артикули. Верни на правилото да не нарушаваме баланса на пазара, ценовите нива са запазени в съотношението, в което бяха при придобиването на дейността от страна на СветЪ ООД. По този начин искаме да запазим конкуренцията между отделните звена, като поетапно да предлагаме и други продукти и услуги към настоящата дейност на този бранд.

ProektorPodNaem.com

ProektorPodNaem.com е сайт за отдаване под наем на проектори и екрани, който бе закупен от СВЕТЪ ООД и е в портфольото на нашите дейности в сектор събития и отдаване под наем на техника и мебели. Верни на правилото да не нарушаваме баланса на пазара, ценовите нива са запазени в съотношението, в което бяха при придобиването на дейността от страна на СветЪ ООД. По този начин искаме да запазим конкуренцията между отделните звена, като поетапно да предлагаме и други продукти и услуги към настоящата дейност на този бранд.

Proektor.EU

Proektor.EU е сайт за отдаване под наем на проектори и екрани, който бе закупен от СВЕТЪ ООД и е в портфольото на нашите дейности в сектор събития и отдаване под наем на техника и мебели.

Консултации „Мандраджиев“

Тази дейност е специфична по своя характер, че не се предлага на всички клиенти, а само на тези, които изразят желание да надградят своя имидж и знания за дипломатическия и фирмен протокола. Консултации в сферата на етикета, протокола, имиджа и разработката на политики и стратегии за постигане на резултати. Справяне с проблеми. Идеята е родена от дейността на СветЪ ООД.

Съхрани Българското

Идеята „Съхрани българското“ е създадена през пролетта на 2005 г. като кампания за включването на млади хора в опазване на българско културно и историческо наследство. По-късно тази идея прерасна в сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование "Национално обединение съхрани българското". Идеята е родена от дейността на СветЪ ООД.

Софийски интернационален модел обединени нации

СОФИМОН / SOFIMUN е международна фондация, основана в обществена полза през февруари 2009 г. регистрирана от Софийски градски съд като международна организация на млади хора, които се занимават с разпространяване и подкрепа на идеите на Организацията на Обединените Нации и други международни организации като Европейския съюз, участват и организират международни срещи и конференции, образователни и стажантски инициативи и програми по целия свят. Идеята е родена от дейността на СветЪ ООД.

Ротари клуб София Капитал

Ротари клуб София Капитал е своебразно продължение на част от корпоративната социална отговорност на СветЪ ООД и хуманитарната и благотворителна дейност, която осъществява фирмата. Създаването на този клуб е по инициатива на основателя на СветЪ ООД, Димитър Мандраджиев, съвместно с други приятели, които споделят идеалите на организацията. Идеята е родена от дейността на СветЪ ООД.

Асоциация на дигиталните номади в България

Асоциация на дигиталните номади в България е създадена с цел да развива дигиталното номадство към България в подкрепа на дейностите, свързани с обезпечаване на по-добри условия и по-конкурентни предимства за икономическа дейност на територията на държавата.

X